Privacy Policy

Dagaanbiedingvoorjou.nl is een overzicht met alle informatie van online dagaanbiedingen. Dagaanbiedingvoorjou.nl verzamelt alle gegevens van de beschikbare dagaanbiedingen en geeft deze weer in een handig overzicht. De product- en prijsinformatie worden minimaal iedere 2 uur ververst. Dagaanbiedingvoorjou.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en onvolkomenheden van de getoonde (prijs)informatie.

Garantie, klachten en productinformatie
Dagaanbiedingvoorjou.nl verkoopt zelf geen producten. Dagaanbiedingvoorjou.nl biedt een overzicht van de beschikbare dagacties van het internet. Voor informatie m.b.t. de getoonde producten, klachten en/of overige informatie, verwijzen we u door naar de klantenservice van de desbetreffende webwinkel.

Dagaanbiedingvoorjou.nl is een initiatief van Servicevoorjou.nl. Servicevoorjou.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor website(s) en/of project(en) van Servicevoorjou.nl. Servicevoorjou.nl zal uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Dagaanbiedingvoorjou.nl verkoopt uw gegevens niet
Dagaanbiedingvoorjou.nl zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Verboden te kopiëren
De teksten, tekeningen, foto’s, logo’s, films, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Servicevoorjou.nl. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Servicevoorjou.nl de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Kopiëren content wordt bestraft
Het is ten strengste verboden de aangeboden content van Dagaanbiedingvoorjou.nl te kopiëren en te publiceren. Het automatisch scannen (en opslaan) van de content m.b.v. bots, spiders en/of andere geautomatiseerde scripts is tevens ten strengste verboden. De overtreder van dit strafbare feit wordt bestraft, zal strafrechtelijk vervolgd worden en ontvangt een boete n.a.v. het aangetoonde misbruik.

Content gebruiken
De content van Dagaanbiedingvoorjou.nl mag nimmer – zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Servicevoorjou.nl – worden gebruikt voor enige vorm van publicatie. Indien u toch gebruik wilt maken van de content kunt u te allen tijde contact opnemen met Servicevoorjou.nl over bijhorende tarieven en/of mogelijkheden.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Dagaanbiedingvoorjou.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt.

Vragen?
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Dagaanbiedingvoorjou.nl, dan kunt u contact opnemen met onze redactie. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.